Stručni rad i profesionalnost

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator s položenim stručnim ispitom.

Radnici su dužni postupati po obvezujućim zakonima, protokolima, pravilnicima, konvencijama, dokumentima, uputama i tumačenjima, odnosno pozitivnim zakonskim propisima

Stručni radnici imaju iskaznicu kojom se dokazuje svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.

Poslove radnog mjesta mogu obavljati osobe koje ispunjavaju uvjete radnog mjesta sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o djelatnosti pojedine profesije i odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova centra za socijalnu skrb Virovitica