Povjerljivost

Službena tajna u Centru su svi podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela kao i podaci koji su Zakonom i drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju Zakona proglašeni službenom tajnom.

Službenu tajnu su dužni čuvati svi uposleni u Centru koji su na bilo koji način saznali za sadržaj podataka koji se smatraju službenom tajnom.

Obveza čuvanja službene tajne ne prestaju ni nakon što radnici zaposleni u Centru prestanu raditi u Centru.

Povreda dužnosti čuvanja službene tajne predstavlja povredu ugovora o radu.