Pomoć i njega u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja te privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, potrebna pomoć druge osobe.

Usluga se pruža: ako korisnik nema mogućnosti da mu pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca, ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ukoliko je na području prebivališta korisnika moguće je osigurati takvu pomoć prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice (1500,00 kn). Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice – 1.500,00 kn, a nije veći od 400% osnovice- 2.000,00 kn , priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Pomoć u kući može obuhvatiti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Uslugu pomoći u kući pruža centar za pomoć u kući, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga te fizičke osobe, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.