Partnerstvo na projektu “Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima (faza II)”

Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima (faza II)

U lipnju je na području Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske
županije započela provedba trogodišnjeg programa “Učini pravu stvar za dječji osmijeh –
podrška udomiteljskim obiteljima (faza II) koji je odobren u okviru Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu.Program provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, organizacija civilnog društva iz Osijeka, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Virovitica.

Opći cilj programa je unaprijediti i zaštititi prava djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
promicanjem udomiteljstva i pružanjem podrške udomiteljskim obiteljima na području
Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kroz jačanje
suradnje organizacija civilnog društva i državnih ustanova, razvijanje i osiguravanje
kontinuirane pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima, unaprjeđenje znanja i vještina
stručnjaka koji rade s udomiteljskim obiteljima te informiranje i senzibiliziranje javnosti o
prednostima i dobrobitima ovakve vrste alternativnog smještaja za djecu i mlade.

Predviđeno trajanje programa je od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2023. godine, a u
navedenom razdoblju će se provoditi brojne aktivnosti usmjerene na pružanje izravne pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima i djeci poput edukacija, radionica te psihosocijalne pomoći i savjetovanja, ali i edukativne i promotivne aktivnosti poput javnih tribina, okruglih stolova, stručnih skupova i medijskih kampanja koje imaju za cilj informiranje stručnjaka i laika te promociju udomiteljstva kao jednog od najboljih oblika alternativne skrbi koje sustav djeci može ponuditi.

U program će kroz različite aktivnosti biti uključeno 30 udomiteljskih obitelji, 30 djece bez
odgovarajuće roditeljske skrbi i 150 stručnjaka koji se u svom radu susreću s udomiteljskim
obiteljima i djecom u alternativnim oblicima skrbi s područja spomenute tri županije. Osim
navedenih izravnih korisnika, u program će biti uključeni i volonteri, mediji i šira javnost.
Krajnji cilj svih ovih aktivnosti je pružiti sustavnu stručnu pomoć i podršku djeci i drugim
članovima udomiteljskih obitelji te informirati i zainteresirati širu javnost za udomiteljstvo kako bi se broj udomiteljskih obitelji na našem području povećao, a kvaliteta njihovih života i odnosa unaprijedila.