Odjel za odrasle osobe

U Odjelu za odrasle osobe Centra za socijalnu skrb Virovitica obavljaju se poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, odraslih osoba pod skrbništvom te beskućnika.

Rješava se u prvom stupnju o pravu na socijalne usluge: pomoć i njegu u kući i usluge smještaja.

Provode se postupci priznavanja prava na status roditelja njegovatelja kao i poslovi izdavanja udomiteljskih dozvola.

Djelatnici Odjela za odrasle osobe prate smještene korisnike, provode savjetovanje i pomaganje smještenih korisnika i njihovih i obitelji kao i drugih korisnika u sustavu socijalne skrbi te poduzimaju radnje vezane uz zaštitu prava i interesa odraslih korisnika u sustavu socijalne skrbi sukladno važećim Zakonskim propisima.

Rad u odjelu obavljaju tri diplomirane socijalne radnice i diplomirana pravnica.