Odjel za djecu, mladež i obitelj

Odjel za djecu, mlade i obitelj čine stručni timovi u sastavu: tri socijalna radnika, psiholog i pravnik.

Stručni timovi Odjela za djecu, mladež i obitelj provode postupke iz područja obiteljsko pravne zaštite, zaštite prava i dobrobiti djece, provode postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka, zastupnik djeteta kad u ime i za račun djeteta pokreće postupak i pomoćno tijelo suda u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu te kaznene i prekršajnim postupcima koji se vode u odnosu na djecu i mlade.

Stručni poslovi unutar Odjela za djecu, mlade i obitelj s obzirom na specifičnost pojedinih korisničkih skupina obavljaju se u dvije stručne cjeline:

  • Stručna cjelina – Zaštita djece, braka i obitelji
  • Stručna cjelina – Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju