Odjel prijemnog ureda i novčanih naknada

Odjel prijemnog ureda i novčanih davanja čine dvije cjeline, prijemni ured i stručna cjelina za novčane naknade.

PRIJEMNI URED

 • Uspostavlja prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu
 • Obavlja inicijalnu procjenu potreba
 • Daje informacije o mogućnostima zadovoljavanja potreba kroz sustav socijalne skrbi te izvan sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava

NOVČANE NAKNADE

Po osnovi oštećenja organizma

 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Osobna invalidnina
 • Naknada do zaposlenja
 • Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Po osnovi socijalne ugroženosti

 • Zajamčena minimalna naknada
 • Jednokratna naknada
 • Naknada za ugroženog kupca energenata
 • Naknade u vezi s obrazovanjem

Rad u odjelu obavljaju 6 socijalnih radnica i jedan diplomirani pravnik.