Ciljevi Centra za socijalnu skrb

1. Dostupnost usluga i informacija o uslugama

2. Reorganizacija rada centra: zadovoljavanje potreba korisnika na jednom mjestu, učinkovitost u pružanju kvalitetnih socijalnih usluga, partnerski odnos profesionalca i korisnika = zajedništvo, planiranje usluga

3. Vodeća uloga socijalnog radnika koordinatora: stručno usavršavanje, mogućnost napredovanja, timski pristup radu

4. Informatizacija sustava

5. Vodeća uloga centra u kreiranju lokalnih potreba

Misija Centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u provedbi socijalne skrbi na državnoj i lokalnoj razini, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe krajnjeg korisnika.
Vizija

Moderna javna ustanova koja uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resuse korisnika sa ciljem otklanjanja nepovoljnih okolnosti u što kraćem vremenu.

Djelatnosti Centra za socijalnu skrb

  • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
  • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu
  • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni osvojim pravima i interesima
  • obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima
  • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema, potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
  • obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgoja djece, posvojenja, sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
  • predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi
  • predlaže, potiče usklađuje druge aktivnosti na području socijalne skrbi na lokalnoj razini
Skip to content