Natječaj za radno mjesto – socijalni radnik / pravnik

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/570, URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27. svibnja 2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, objavljuje

J A V N I   N A T J E ČA J za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

  1. socijalni/a radnik/ca, – dva izvršitelja, neodređeno puno radno vrijeme
  2. pravnik/ca– jedan izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme

TEKST NATJEČAJA (WORD) – PREUZMI

TEKST NATJEČAJA (PDF) – PREUZMI