JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto: socijalni/a radnik/ca – jedan izvršitelj

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/701, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 24. lipnja 2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, objavljuje

J A V N I   N A T J E ČA J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto: socijalni/a radnik/ca, – jedan izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme

Javni natječaj – PDF

Javni natječaj – WORD