Centar za socijalnu skrb Virovitica – Podružnica Pitomača

Podružnica Pitomača nadležna je za priznavanje određenih prava i usluga iz sustava socijalne skrbi za osobe koje imaju prebivalište na području općine Pitomača, što uz samo mjesto Pitomaču obuhvaća naselja: Otrovanec, Stari Gradac, Starogradački Marof, Sedlarica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Križnica.

Prava za koja je nadležna Podružnica Pitomača:

  • Zajamčena minimalna naknada
  • Doplatak za pomoć i njegu
  • Osobna invalidnina
  • Naknada za ugroženog kupca energenata
  • Jednokratna naknada

Socijalne usluge za koje je nadležna Podružnica Pitomača:

  • Smještaj odraslih osoba u domove socijalne skrbi i udomiteljske obitelji
  • Poludnevni boravak
  • Pomoć i njega u kući
  • Informiranje i savjetovanje

Informacije o navedenim pravima i uslugama nalaze se na naslovnici web-stranice u rubrici „Prava i usluge“.

Obrasce zahtjeva za pojedina prava i usluge nalaze se na naslovnici web-stranice u rubrici „Dokumentacija”.

U Podružnici se mogu dobiti informacije i o drugim pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi kao što su: status roditelja njegovatelja i njegovatelja, rana intervencija, psihosocijalna podrška, integracija, skrbništvo, nasilje u obitelji, teškoće u obiteljskim odnosima, razvod braka i sl., ali se navedeno za stanovnike općine Pitomača rješava u Centru za socijalnu skrb Virovitica.

Zahtjevi i upiti se mogu podnijeti pismeno putem pošte na adresu Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, putem e-mail adrese korisnik089@mdomsp.hr ili osobnim dolaskom u Podružnicu.

U Podružnici Pitomača stručne poslove obavljaju dvije socijalne radnice, a administrativne poslove jedna administratorica.

Radno vrijeme Podružnice Pitomača: ponedjeljak – petak od 7-15 sati

Rad sa strankama: utorak- srijeda-četvrtak od 08:00 do 11:00 sati

Tel: 033 783 045

Fax: 033 783-734