Centar za socijalnu skrb Virovitica – Podružnica Obiteljski centar

Podružnica Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske, partnerske odnose i osobne poteškoće (kriza, nevolja, ovisnost, bolest, nasilje i dr.)
 • uslugu savjetovanja i potpore žrtvama i počiniteljima nasilja u obitelji temeljem prijava policije, žrtava, građana, anonimnih dojava i drugih nadležnih tijela
 • uslugu savjetovanja i potpore djeci, mladima i roditeljima temeljem prijava policije u području prava i dužnosti zaštite osobnih prava djeteta te djece i mladih s poremećajima u ponašanju,
  razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
 • uslugu savjetovanja i potpore djeci s teškoćama u razvoju, mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • organizacija i provođenje edukacije posvojitelja i udomitelja,
 • provođenje edukacije učenika, profesora i roditelja,
 • provođenje radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju,
 • provođenje radionica s roditeljima koji žive u otežanim okolnostima,
 • obiteljsku medijaciju,
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
 • poticanje i provedba programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti,
 • postupak izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilja

Stručne radnice u Podružnici OBITELJSKI CENTAR čine:

 • socijalna radnica
 • psihologinja
 • pedagoginja
 • defektologinja

Sve usluge i aktivnosti u Podružnici Obiteljski centar su besplatne za korisnike i za njihovo ostvarivanje nije potrebna uputnica.

Stručnjaci Obiteljskog centra rade u okruženju koje osigurava potpunu posvećenost korisnicima, a anonimnost, diskrecija i nepristranost, kao temeljna načela rada stručnjaka su zagarantirane.

Podružnica Obiteljski centar pruža usluge korisnicima od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati, sa dnevnim odmorom 0d 11.00 do 11.30 sati.