ď»?%@ Master Language="VB" CodeFile="MasterPage.master.vb" Inherits="MasterPage" %> Centar za socijalnu skrb Virovitica - SluĹľbe Centra cheap nhl hockey jerseys cheap louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap authentic baseball jerseys mbt shoes store locator mbt outlet store
Misija Centar za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u provedbi socijalne skrbi na državnoj i lokalnoj razini, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe krajnjeg korisnika

Vizija Centar za socijalnu skrb
Moderna javna ustanova koja uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika sa ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u što kraćem vremenu

Socijalni radnik savjetuje, ohrabruje, ne osuđuje, nema predrasuda, zna i može pomoći

Ciljevi i djelatnosti Centra za socijalnu skrb

 1. Dostupnost usluga i informacija o uslugama
 2. Reorganizacija rada centra
  • zadovoljavanje potreba korisnika na jednom mjestu
  • uÄŤinkovitost u pruĹľanju kvalitetnih socijalnih usluga
  • partnerski odnos profesionalca i korisnika = zajedniÄŤko
  • planiranje usluga
 3. Vodeća uloga socijalnog radnika �koordinatora
  • struÄŤno usavršavanje
  • mogućnost napredovanja
  • timski pristup radu
 4. Informatizacija sustava
 5. Vodeća uloga centra u kreiranju lokalnih potreba

Djelatnosti Centra za socijalnu skrb

 • rješava u prvom stupnju chanel replica o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na chanel replica obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • sudjeluje kao stranka ili umiješa pred sudom i drugim drĹľavnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih ÄŤlanova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni osvojim pravima i interesima,
 • obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 • potiÄŤe, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprjeÄŤavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema, potiÄŤe i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgoja djece, posvojenja, sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima,
 • predlaĹľe mjere unapreÄ‘enja politike socijalne skrbi,
 • predlaĹľe, potiÄŤe i usklaÄ‘uje druge aktivnosti na podruÄŤju socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Prava socijalne skrbi osiguravaju se hrvatskim državljanima i osobama bez državljanstva koje imaju stalni boravak u RH, a Centar obavlja djelatnost u sljedećim odjelima:

 1. Odjel prijemnog ureda i novčanih pomoći
 2. Odjel za djecu, mladeĹľ, obitelj i odrasle osobe
 3. PodruĹľnica PitomaÄŤa
rolex replica sale hublot replica sale cartier replica sale