ď»?%@ Master Language="VB" CodeFile="MasterPage.master.vb" Inherits="MasterPage" %> Centar za socijalnu skrb Virovitica - Odjel prijemnog ureda i novÄŤanih naknada cheap nhl hockey jerseys cheap louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap authentic baseball jerseys mbt shoes store locator mbt outlet store
Misija Centar za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u provedbi socijalne skrbi na državnoj i lokalnoj razini, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe krajnjeg korisnika

Vizija Centar za socijalnu skrb
Moderna javna ustanova koja uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika sa ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u što kraćem vremenu

Socijalni radnik savjetuje, ohrabruje, ne osuđuje, nema predrasuda, zna i može pomoći

Odjel prijemnog ureda i novÄŤanih naknada

  • Uspostavlja prvi kontakt sa strankom, daje informacije o mogućnostima zadovoljavanje njihovih potreba kroz sustav socijelne skrbi i izvan tog sustava kroz mreĹľu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te ih savjetuje
  • IzraÄ‘uje inicijalnu procjenu potreba zajedno s novim korisnikom usluga, zaprima od stranke i po sluĹľbenoj duĹľnosti pribavlja potrebnu chanel replica dokumentaciju koju zajedno s inicijalnom prijavom dostavlja drugim odjelima
  • Vodi propisane oÄŤevidnike i izdaje uvjerenja i potvrde
  • Vodi poslove pisarnice, pismohrane i arhive
  • Rješava u prvom stupnju o novÄŤanim naknadama temeljem prava iz sustava socijalne skrbi
  • PruĹľa usluge socijalnog i drugog struÄŤnog rada
  • IzraÄ‘uje plan zbrinjavanja korisnika i utvrÄ‘uje svrhu koja se novÄŤanom naknadom Ĺľeli postići
  • Provodi postupke u svezi zabiljeĹľbe, potraĹľivanja i naknade štete
  • PotiÄŤe, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom spreÄŤavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
  • PotiÄŤe i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaĹľe, potiÄŤe i usklaÄ‘uje druge aktivnosti u podruÄŤju socijalne skrbi na lokalnoj razini

Značajnija prava po općinama


Općina
SNP
DPNJ
OI
NDZ
RNJ
SUO
PREH
PRIJEV
UKUPNO
Godina
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Gradina
141
144
186
188
38
35
2
2
2
2
24
21
47
48
17
13
462
453
PitomaÄŤa
142
14
314
318
37
41
2
2
4
5
21
19
16
15
2
5
538
550
Suhopolje
210
221
302
293
43
41
6
5
4
5
31
28
23
24
5
5
624
622
Špišić Bukovica
69
74
163
161
17
18
3
5
0
0
11
10
12
11
1
5
276
284
LukaÄŤ
74
69
145
152
20
23
0
0
2
2
12
11
30
31
5
10
288
298
Virovitica
178
204
415
413
120
118
12
13
7
9
32
28
24
27
0
3
788
815
Ukupno
814
857
1530
1525
275
276
25
27
19
23
131
117
152
156
30
41
2976
3022
SNP - stalna novčana pomoć
DPNJ - doplata za pomoć i njegu (materijalna pomoć)
OI - osobna invalidnina
NDZ - naknada od zaposlenja
RNJ - roditelj njegovatelj
SUO - smještaj u obitelji
PREH - dostava gotovih obroka u kuću
PRIJEV - prijevoz uÄŤenika

Broj korisnika po pojednim oblicima 2005. - 2010.


Godina
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Stalna novčana pomoć
857
814
772
774
777
785
Doplatak za pomoć i njegu
1525
1530
1469
1414
1233
1167
Osobna invalidnina
276
275
284
280
266
232
Jednokratna novčana pomoć
804
722
580
762
995
593
Pomoć i njega u kući
156
168
196
171
144
140
Naknada od zaposlenja
27
25
21
15
14
15
Smještaj u obitelji - djeca
22
24
28
40
47
58
Smještaj u obitelji - odrasli
95
107
116
108
107
95
tag heuer replica uk tag heuer replica sale rolex replica sale